Konrad Lorenz Institute of Ethology

Address: 1160 Wien, Savoyenstraße 1a
F +43 1 25077 7941
Web Konrad Lorenz Institute of Ethology  [Link 1]

Head:

Univ.-Prof. Leonida Fusani PhD.
E-Mail to Leonida Fusani  [Link 2]

Secretary:

Sabine Klima
T +43 1 25077-7185
E-Mail to Sabine Klima  [Link 3]

Brigitte Pavlik
T +43 1 25077-7101
E-Mail to Brigitte Pavlik  [Link 4]

Ilse Skokan MSc.
T +43 1 25077-7102
E-Mail to Ilse Skokan  [Link 5]

Barbara Wyatt
T +43 1 25077-7300
E-Mail to Barbara Wyatt  [Link 6]