Skip to main content

Photo Dog: Stephanie Scholz/Vetmeduni, Photo Horse: Thomas Suchanek/Vetmeduni